Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme EBYS Sistemi Ağ Sistemleri ve Sunucu Teknik Servis ve Bakım
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Misyon

Üniversitemizin akademik faaliyetleri ile idari iş ve işlemlerinin en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak, paydaşların gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları teknik destek ve eğitimleri vermek, öğrencilerimiz ile hizmetlerimizden faydalanan diğer şahıs ve kurumların taleplerini hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirmek, bilişim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunmak, bu tür çalışmalar için gerekli desteği vermek, kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri hazırlamak ve kullanıma sunmaktır. Çağımızdaki bilgi toplumu konjonktüründe e-devlet yapısının bir parçası olmaktır.