Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme EBYS Sistemi Ağ Sistemleri ve Sunucu Teknik Servis ve Bakım
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI

T.C.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

D U Y U R U

 

2017-2018 Öğretim yılı içerisinde, Başkanlığımız Teknik Servis ve Network birimlerinde Kısmi Zamanlı olarak 2 (iki) adet öğrenci çalıştırılacaktır.

Çalışmak isteyen ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan Üniversitemiz öğrencileri müracaatlarını 

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı Öğrenci Başvuru Formu” (Başkanlığımızdan Temin Edilebilir)

ile birlikte 21 Ekim –  30 Ekim 2107 tarihleri arasında Birimimize yapmaları gerekmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar;

 

Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

Disiplin cezası almamış olmak,

Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

Daha önceden kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken, sözleşmeli öğrenci tarafından veya

öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca sözleşmeye aykırılık nedeniyle tek taraflı olarak sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, (Bilgisayar donanımı ve bilgisayar ağları konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak)

Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler

ile engelli öğrencilerden; normal eğitim-öğretim süresi içerisinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve

disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci, haftada en fazla 10 saat, ayda da 40 saat çalıştırılabilecektir.

Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret 5.00 (Beş) TL’dir.

 

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:

  • ( 1 ) Adet Fotoğraf,
  • Yeni Onaylanmış Öğrenci Belgesi,
  • Nüfus Kimlik Fotokopisi