Hassas Görevler

Bilgi İşler Daire Başkanlığımız tarafından yapılan işlemlere ilişkin hassas görevler ;

 

İdari İşlemlere İlişkin Hassas Görevler

 

Teknik Hizmetlere İlişkin Hassas Görevler